Sedacja wziewna

Posiadamy urządzenie do sedacji wziewnej. To urządzenie pozwala leczyć najbardziej zestresowane maluchy, ponieważ umożliwia zastosowania podtlenku azotu jako gazu rozweselającego. Przydaje się również w czasie leczenia „przerażonych” dorosłych.
- wypełnienia kolorowe
- wypełnienia glasjonomerowe
- lakowanie
- lakierowanie
- ozonowanie
- impregnacja-lapisowanie
- fluoryzacja
- leczenie biologiczne