Dotacja z funduszu Unii Europejskiej

Opis realizowanej operacji

Tytuł operacji:

„Inwestycyjna strategia budowania i rozwoju przewagi rynkowej Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego – Iwona Murias poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”.

Cel operacji:

Rozwój Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego – Iwona Murias poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy.

Planowane/przewidywane rezultaty operacji/efekty:

Planowana inwestycja przyczyni się do rozszerzenia oferty firmy (wprowadzenie nowych usług), a tym samym do dostosowania do oczekiwań klientów z zakresu leczenia i profilaktyki stomatologicznej, zwiększenia ich liczby i poszerzenia obsługiwanego rynku, a w efekcie zwiększenia dochodów firmy, poprzez zakup laserowej platformy stomatologicznej do wykonywania zabiegów na tkance miękkiej i twardej.

Tak zaplanowana inwestycja pozwoli na skuteczną realizację celu i osiągnięcie wskaźników operacji. Po zakończonej inwestycji Wnioskodawca zatrudni 2 osoby (pomoc stomatologiczną i pracownika recepcji).

Nazwa działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.