Endometr

Endometr – bardzo pomocne urządzenie w czasie leczenia kanałowego, pomaga prawidłowo zmierzyć i ustalić długość kanału zęba, co przekłada się na sukces leczenia endodontycznego.