Sedacja wziewna

Posiadamy urządzenie do sedacji wziewnej. To urządzenie pozwala leczyć najbardziej zestresowane maluchy, ponieważ umożliwia zastosowania podtlenku azotu jako gazu rozweselającego. Przydaje się również w czasie leczenia „przerażonych” dorosłych.

  • wypełnienia kolorowe
  • wypełnienia glasjonomerowe
  • lakowanie
  • lakierowanie
  • ozonowanie
  • impregnacja-lapisowanie
  • fluoryzacja
  • leczenie biologiczne