Ozotop

Ozotop – służy do zastosowania ozonu w profilaktyce i leczeniu wielu chorób.