Prywatny Gabinet Stomatologiczny Iwona Murias zrealizował operację pod nazwą: ,,Wzmocnienie konkurencyjności Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego- Iwona Murias poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”.