Potencjał turystyczny, dziedzictwo kulturowe, wartości przyrodniczo-krajoznawcze, lokalne produkty, najważniejsze wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i turystyczne w gminach: Niebylec, Czudec oraz Wielopole Skrzyńskie.KULTURA
Na obszarze LGD głównymi instytucjami odpowiedzialnymi za działalność kulturowo – oświatową są
OŚRODKI KULTURY, które znajdują się na terenie trzech gmin:
Gminny Ośrodek Kultury w Czudcu – okczudec@onet.eu
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim – gokiw@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu – gokniebylec1@poczta.onet.pl
Ośrodek Kultury w Czudcu Ośrodek Kultury Ośrodek Kultury
w Wielopolu Skrzyńskim w Niebylcu

Do ich zadań należy :
 organizowanie imprez kulturalnych,
 prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowo – wychowawczej,
 upowszechnienie i promocje kultury lokalnej,
 rozbudowanie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców,
KAPELE LUDOWE:
GMINA CZUDEC

Kapela Ludowa z Czudca istnieje od 1974 roku. Przez lata zmieniali się Członkowie zespołu,
ale pozostała pasja i umiłowanie folkloru. Różni ich wiek , miejsce zamieszkania, a łączą
cotygodniowe próby, wspólne występy. Tworzą grupę blisko ze sobą związanych, razem
muzykujących rozkochanych, w dźwiękach polek , oberków,walczyków. Repertuar kapeli
stanowią utwory oparte na kanwie zwyczajów i prostego wiejskiego życia. Na swoim koncie
maja wiele nagród i wyróżnień zdobytych na konkursach i przeglądach. Między innymi w
Dynowie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel w Kazimierzu nad Wisłą na imprezie ,, Starych
potraw smak i urok’’ w ramach Wojewódzkich spotkań Kapel Ludowych w Błażowej i wielu
innych.

GMINA NIEBYLEC

Kapela „Jany” została założona w 1977 roku przez Wacława Kozłowskiego prezesa dawnego SKR-u.
Początkowo powstał zespół wokalno – instrumentalny składający się w większości z pracowników
SKR-u. Skład jego stanowiło czterech Janów; Jan Domaradzki, Jan Wielopolski, Jan Stanisławczyk,
Jan Jagielski, stąd zresztą nazwa kapeli. Zakupiono niezbędny sprzęt co pozwoliło prowadzić
regularne próby. W 1985r. został powołany Gminny Ośrodek Kultury, który przejął w części patronat
nad kapelą, a jej kierownikiem wówczas został Wiktor Bochenek, który tę funkcję sprawuje do chwili
obecnej. Repertuar kapeli stanowią melodie i przyśpiewki z Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego oraz
dawnego województwa rzeszowskiego. Znaczna część tych piosenek i przyśpiewek zebrana została w
śpiewniku pt. „Tam pod Niebylcem muzyka gra”, opracowanym przez Wiktora Bochenka.
GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Kapela Ludowa z Nawsia

Kapela Ludowa z Nawsia została założona w grudniu 1998 roku. Założycielem Kapeli był kierownik
Filii Ośrodka Kultury w Nawsiu Pan Marek Mucha.
Kapela Ludowa ,, Brzezinianie’’

Kapela Ludowa ,,Brzezinianie’’ została założona w 1999 roku z inicjatywy sołtysa Józka Janika i
harmonisty Wiesława Longosza. W roku 2005 kapela nagrała płytę do Radia Rzeszów oraz montaż
muzyczno – plenerowy do TVP-3 Rzeszów. Rok później kapela występowała w Giraltowcach w
Słowacji wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Bardo” z Brzezin .Od wiosny 2013 r. kapela zawiesiła
działalność z powodu śmierci harmonisty, założyciela kapeli Wiesława Longosza.

ARTYŚCI I TWÓRCY

GMINA CZUDEC

 • Anna Jodłowska
  Pani Anna Jodłowska ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w 1997 roku, maluje obrazy
  techniką olejną na płótnie i na drewnie. Inspiracje czerpie z natury dlatego też głównym tematem jej
  prac jest pejzaż.
 • Anita Bloch
  Pani Anita Bloch od wielu lat zajmuje się ceramiką, w której znalazła połączenie wielu technik
  plastycznych. Swoje inspiracje czerpie z sztuki ludowej oraz sztuki nowoczesnej sztuki projektu.
 • Sławomir Czarnik
  Pan Sławomir Czarnik zajmuje się malarstwem akrylowym czasami temperowym, rzeźbą w drewnie i
  sporadycznie ceramiką.
 • Barbara Drzał

  Pani Barbara Drzał rękodziełem artystycznym interesuje się od zawsze. Pasjonuje ją szydełko, haft
  igłowy, krzyżykowy , przestrzenny .Bierze różny udział w warsztatach i wystawach.

  GMINA NIEBYLEC
  Konstanty Fursow

  Artysta malarz ur. W 1960 r. we Lwowie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych również we Lwowie.
  Swoje prace tworzy w technice olejnej i akwareli, rysunki wykonuje piórkiem. Tematem jego prac
  bywa architektura, krajobraz , martwa natura. Jego prace znajdują się w prywatnych zbiorach całego
  świata.
 • Zygmunt Zabłyszcz

  Maluje obrazy realistyczne, krajobrazowe i sakralne. Maluje także sceny rodzajowe, martwe natury,
  portrety. Niezwykle wrażliwy na piękno natury,ciężką pracę. Jego dorobek artystyczny ,
  prezentowany był na wielu wystawach regionalnych i wojewódzkich. W zakresie twórczości
  artystycznej otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
  Zdzisław Gierlach

  Rzeźbi od kilku lat. Są to figurki świętych zadumanych postaci oraz kapliczki. Wszystkie bardzo
  proste, orginalne, ludowe. W rzeźbie nikogo nie naśladuje. Jest samoukiem.

  GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
 • Tadeusz Kantor
  Tadeusz Kantor – polski reżyser, malarz, grafik, scenarzysta przyszedł na świat 6 kwietnia 1915 r.
  w Wielopolu Skrzyńskim. Tadeusz Kantor był absolwentem, a następnie także profesorem Akademii
  Sztuk Pięknych w Krakowie. Podczas II wojny światowej stworzył konspiracyjny Teatr Niezależny.
  Wystawiał repertuar narodowy, czyli dzieła m.in. Słowackiego i Wyspiańskiego. Po wojnie
  zainteresował się surrealizmem i tworzył surrealistyczne dzieła. Nie chciał poddać się sztuce
  socrealizmu i na pewien czas przestał malować. Od połowy lat 50. Tadeusz Kantor prowadził teatr
  Cricot 2, w którym wstawiał głównie sztuki Witkacego. Organizował spektakle na całym świecie, a po
  powrocie zaszczepiał sztuce polskiej nowe nurty i pomysły. Tadeusz Kantor zmarł 8 grudnia 1990 r. w
  Krakowie.
  ZABYTKI

  ZABYTKI CZUDCA
  Gmina Czudec położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim.
  Administracyjnie podzielona jest na 7 sołectw, są to: Babica, Czudec, Nowa Wieś, Przedmieście
  Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne i Zaborów. Teren gminy zamieszkuje blisko 12 000 mieszkańców.
  Miasteczko położone na skraju Pogórza Strzyżowskiego, posiada duże walory krajobrazowe. Wpływa
  na to malownicze położenie całego obrębu Gminy, o górskim ukształtowaniu terenu. Znajduje się tu
  bardzo dużo kompleksów leśnych , w których występuje wiele gatunków roślin i zwierząt. Na tym
  terenie jest wiele zabytków wartych uwagi i odwiedzenia. Należą do nich:
  Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Czudcu
  Kościółek pw. św. Marcina w Czudcu
  Zespół dworsko-parkowy w Czudcu
  Cmentarz żydowski w Czudcu
  Synagoga żydowska w Czudcu
  Rynek czudecki
  Zamek na wzgórzu w Czudcu
  Zabytkowe kapliczki na terenie Czudca
  Zespół parkowo – dworski w Nowej Wsi Czudeckiej
  Budynki dworskie z parkiem w Babicy
  Budynek dawnego młyna w Wyżnem z 1909 r
  Zabytkowy wiadukt w Zaborowie.

  ZABYTKI NIEBYLCA
  Gmina Niebylec położona jest w południowej części województwa podkarpackiego, w powiecie
  strzyżowskim. Administracyjnie podzielona jest na 11 sołectw: Niebylec, Baryczka, Blizianka,
  Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka i Połomia,
  w których zamieszkuje ponad 10 800 mieszkańców. Teren gminy charakteryzuje się wysokimi
  walorami krajobrazowymi, bogatą szata roślinną. Malowniczy krajobraz, zalesione wzgórza, duże
  kompleksy leśne, czyste strumyki i potoki oraz specyficzny klimat sprawiają, że jest to doskonałe
  miejsce wypoczynku. Oprócz bogatej fauny i flory gmina Niebylec obfituje w pamiątki przyrody
  nieożywionej. Do najcenniejszych należą zabytki sakralne. Najważniejsze zabytki gminy Niebylec to:

  Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu
  Kościół p.w. św. Mikołaja w Połomii
  Drewniany kościół w Lutczy p.w. Wniebowzięcia NMP
  Cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP w Bliziance
  Cerkiew p.w. Świętych Kosmy i Damiana w Gwoździance
  Muzeum regionalne im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej
  Zagroda skansenowska Antoniego Błądzińskiego w Gwoźnicy Górne
  Dwór w Baryczce
  Synagoga w Niebylec
  Zespół dworski w Niebylcu
  Kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Gwoźnicy Górnej

  ZABYTKI WIELOPOLA SKRZYŃSKIEGO
  Gmina Wielopole Skrzyńskie położona jest w środkowo-zachodniej części województwa
  podkarpackiego, w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Południowo zachodnia i wschodnia część
  gminy położona jest na obszarze i w otulinie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.
  W skład gminy oprócz Wielopola Skrzyńskiego wchodzą następujące wsie: Broniszów, Brzeziny,
  Glinik i Nawsie, w których zamieszkuje ponad 8 500 mieszkańców. Obszar gminy rozciąga się
  pomiędzy dolinami Wisłoki i Wisłoka. Teren Gminy Wielopole Skrzyńskie tworzy urozmaicony
  krajobrazowo płaskowyż o wysokości 300 – 500 m n.p.m. o bogatej rzeźbie terenowej – z łagodnymi
  wzgórzami i licznymi dolinami, skąd wypływają strumyki stanowiące dopływ górnej części dorzecza
  Wielopolki. Taka rzeźba terenu stanowi doskonale warunki do uprawiania turystyki pieszej,
  rowerowej lub konnej. Do najważniejszych atrakcji turystycznych gminy należą:

  Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielopolu Skrzyńskim
  Cmentarze znajdujące się w Wielopolu
  Kapliczka p.w. św. Floriana i Sebastiana
  Kantorówka
  Kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa w Brzezinach
  Pozostałość zespołu dworskiego w Broniszowie
  Pomnik Spalonych

  PRZYRoDA

  Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie należące do obszaru LGD C.K. Podkarpacie mają
  zwarty kształt, niezbyt dużą powierzchnię i są podobne pod kątem geograficznym, historycznym,
  przyrodniczymi kulturowym.
  Teren Gminy Niebylec charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i bogatą szatą
  roślinną. Obszar gminy cechuje wyżynna rzeźba z szerokimi garbami, wyrównanymi w poziomie
  podgórskim, osiągającym wysokość 350 – 470 m n.p.m. Najwyższe partie terenu zajmują drzewostaty
  złożone z jodły i z buka z domieszką grabu i dębu, tworzące zbiorowiska żyznej buczyny. Karpackiej
  w formie podgórskiej. Gleby gminy Niebylec cechuje mała różnorodność ponieważ gleby te można
  zaliczyć do gleb średnich klas bonitacyjnych, są to gleby terenów górzystych.

  W Gminie Czudec główną atrakcją jest Rezerwat Przyrody ,, WIELKI LAS’’ przez , który
  przebiega leśna ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna. Jej długość wynosi ok. 2 km , a przeciętny czas
  jej przejścia to 2 -3 godz. Punktem początkowym i jednocześnie końcowym ścieżki jest pole
  biwakowe, gdzie można odpocząć, schronić się przed deszczem i rozpalić ognisko. Ścieżka przybliża
  zwiedzającym zarówno sam rezerwat przyrody jak i ogólne prawa rządzące lasem oraz typowe cechy
  lasów Pogórza Strzyżowskiego. W odległości ok. 0,5 km na zachód od punktu końcowego ścieżki
  można z wzniesienia podziwiać panoramę Pogórza i Niziny Sandomierskiej.

  W Gminie Wielopole Skrzyńskie licznie występują twory przyrody spełniające kryteria uznawania
  za pomnik przyrody. Na skraju wsi Broniszów, przy drodze uwagę zwraca wzgórze z resztkami
  pięknego niegdyś parku krajobrazowego. Choć mocno prztrzebiony, zachował walory widokowe.
  Ocalało też kilka lip i dębów. Wśród nich ochronie pomnikowej podlegają: lipa szerokolistna (2
  egzemplarze), lipa drobnolistna (1 egzemplarz), dąb szypułkowy (2 egzemplarze). Na szczególną
  uwagę zasługuje lipa szerokolistna o imponujących rozmiarach. Jej obwód na wysokości 1,3 m
  wynosi 785 cm, a wysokość 26 m. Jest to najgrubsza i najstarsza lipa w gminie, której wiek szacuje się
  na około 400 lat. Wraz z całym parkiem podlega Krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  która jest wieczystym użytkownikiem.